zakres usług wspólnot mieszkaniowych

 • Zarządanie i administrowanie nieruchomościami
 • Prowadzenie księgowości
 • Wykonywanie sprawozdań finansowych
 • Składanie zeznań podatkowych
 • Obsługa rachunku bankowego
 • Przygotowanie zebrań wspólnoty
 • Utrzymywanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych oraz utrzymanie zimowe
 • Utrzymanie techniczne
 • Naprawa nagłych awarii
 • Stały kontakt z mieszkańcami
 • Zakupy urządzeń i materiałów dla nieruchomości
 • Przygotowanie uchwał dla Wspólnoty oraz zbieranie głosów
 • Planowanie remontów oraz ich organizacja
 • Wyszukiwanie dostawców usług dla wspólnoty oraz prowadzenie negocjacji
 • Reprezentacja wspólnoty przed urzędami oraz organami administracji państwowej
 • Przygotowanie oraz negocjowanie warunków umowy na rzecz Wspólnoty
 • Podejmowanie działań windykacyjnych wobec dłużników wspólnoty
 • Rozliczanie właścicieli lokali z tytułów kosztów utrzymania, funduszu remontowego oraz zużycia mediów